Telefonní ústředna KX-NSX2000 KX-NSX1000

Všechny firmy potřebují nástroje na efektivní komunikaci a řízení operací. Firemní komunikační systémy, telefonní ústředny, musí být v první řadě flexibilní a také musí poskytnout spolehlivé služby s nízkými provozními náklady. Panasonic KX-NSX2000 a KX-NSX1000 jsou ideální komunikační řešení.

Co je systém Panasonic KX-NSX2000 / KX-NSX1000 ?Panasonic KX-NSX2000 KX-NSX1000

Celosvětově se způsoby komunikace během let stále mění. Kdysi byla pouze analogová telefonní linka a k té bylo pevně telefonním operátorem přiděleno číslo. A když se uživatel přesunul, byla jediná možnost, přesměrovat linku. Pokud to bylo vůbec možné. S nástupem internetové telefonie se nejen zásadně snížili podplatky za hovory, ale telefonní číslo nebylo už pevně přiděleno přípojce. Číslo bylo přiřazeno přímo IP telefonu a pokud jste přemístili telefon, číslo mu stále zůstávalo. To už je velká výhoda. Stále stejné číslo můžete využívat na různých místech. Číslo je svázáno s IP telefonem.

Dnes již uživatelé očekávají ještě flexibilnější řešení. Přiřazení telefonního čísla přímo konkrétnímu uživateli, a ne telefonnímu přístroji. Uživatelé můžou využívat stejné telefonní číslo jak ve své kanceláři, tak v domácí pracovně nebo jiném pracovišti. Telefonu je číslo přiděleno ihned po přihlášení uživatele. Komunikační servery Panasonic KX-NSX2000 a KX-NSX1000 tímto přináší opravdovou volnost v pracovním stylu. Přesně takový je dnešní trend.

Flexibilní kanceláře

Máte zaměstnance kteří často mění kanceláře, potřebujete operativně a rychle zřídit nové pracoviště nebo domácí kancelář ? Potom je komunikační systém Panasonic KX-NSX2000 nebo menší verze KX-NSX1000 správnou volbou.

Komunikační systémy Panasonic rozděluji dle oprávnění služeb do tří základních kategorií:

  1. Standardní uživatelé – pro všechny uživatele, kteří pracují převážně z kanceláře
  2. Mobilní uživatelé – pro uživatele, kteří jsou většinu času v terénu, mimo vlastní kancelář, a pro telefonování využívají zejména chytrých telefonů, tabletů a jiných zařízení s mobilním datovým připojením k internetu.
  3. Pokročilí uživatelé – je kategorie zaměstnanců, kteří mají za úkol dohled nad provozem call centra. Případně potřebují mít přehled o telefonním provozu určitého oddělení nebo celé firmy.

Uživatelský koncept telefonní ústředny – Více telefonních terminálů

Každý uživatel systému je schopen vlastní telefonní číslo více telefonům. Telefon v kanceláři a mobilní telefon. Toto řešení umožňuje snadné používání stolního telefonu nebo mobilního telefonu jako rozšíření kanceláře.

Panasonic KX-HDV430Smart Desk

Funkce ústředny Smart Desk poskytuje sdílení rozšiřujících funkcí a informací více uživateli systému. Každý uživatel má dostupný pouze svůj telefonní profil, příjem hovorů, přístup do hlasové schránky a další. Pokud přidáte tento profil také jinému uživateli, potom získá všechny informace o hovorech, službách i přístup do hlasové schránky dalšího uživatele. V případě nemoci nebo dovolené pak snadno jiný zaměstnanec kolegu zastoupí.

Funkce Můj portál

Webové uživatelské rozhraní telefonní ústředny My Portal umožní každému uživateli snadno ovládat nastavení telefonních funkcí a přizpůsobení systému jednotných zpráv systému i bez odborných znalostí ústředny.

Rozšiřitelnost ústředny

Systém telefonní ústředny Panasonic KX-NSX2000 a KX-NSX1000 je ideálním komunikačním řešením pro dynamické společnosti. Jednotky komunikačního systému lze instalovat až na 32 různých lokalit a IP propojením spojit v jediný celek pro bezproblémovou komunikaci. To zjednoduší komunikaci, ušetří náklady na volání mezi vzdálenými pobočkami společnosti a v neposlední řadě umožní přepojování hovorů v celém systému. Volající klient na centrálu společnosti pak může být komfortně přepojen na pobočku kdekoliv v systému. A to i na pobočky umístěné v zahraničí.

Centralizovaná správa ústřednyKonfigurace správa údržba a servis KX-NSX2000 KX-NSX1000

Moderní telefonní ústředny Panasonic KX-NSX2000 a KX-NSX1000 umožňují firmám s pobočkami na více místech provádět správu z jediného místa. Na každé lokalitě není třeba administrátora, správce systému.

Spolehlivý komunikační systém

Kvalita komunikace a zejména spolehlivost jsou pro všechny společnosti velmi důležité. Telefonní spojení zůstávají v provozu i v případě, že nastanou problémy s vlastní telefonní ústřednou. Díky zálohovacímu systému Panasonic redundance.

Náhradní provoz ústředny během závady

Panasonic redundance 1+1 je zálohování provozu na principu instalace primární a sekundární jednotky komunikačního serveru. Dojde-li k problémům s provozem na jednotce primární, ja automaticky přepnuta sekundární jednotka do provozního stavu.

Funkce izolovaného nouzového režimu

V případě instalace systému na více lokalit a problému s internetovým připojením, může každý systém v lokalitě pokračovat v provozu samostatně. Telefonní systém Panasonic KX-NSX2000 a KX-NSX1000 používá centrální řízení, ale v případě výpadku spojení se ústředny automaticky přepínají do autonomního režimu. Samozřejmě při obnově spojení se vrátí na řízení centrální.

Vzdálený dohled a údržba telefonní ústředny

Díky cloudové službě Panasonic může servisní technik bezpečně přistupovat k telefonnímu systému a kdykoliv provést rychlý servis. Automatické zálohy konfigurace a uživatelských dat na cloudovou službu zajistí v případě potřeby rychlé obnovení. Údržba ústředny KX-NSX2000 a KX-NSX1000 je efektivní, úsporná a rychlá.

Mobilní ústředna KX-NSX2000 KX-NSX1000Mobilita pevných linek

Pro zefektivnění práce a zvýšení spokojenosti zákazníků je důležité rychle a spolehlivě komunikovat. Mobilní funkce telefonní ústředny umožňují vyřizovat telefonáty zaměstnancům i když nejsou přímo v kanceláři.

Bezdrátová ústředna systému DECT

Více buňkový bezdrátový systém komunikačního standardu DECT umožňuje pokrýt kvalitním signálem i rozsáhlé objekty a areály. Bezdrátové telefony obecně zvyšují dosažitelnost účastníka a rychlost komunikace. Rychlé a kvalitní spojení se správnou osobou je pro zákazníky důležité a získáte tím konkurenční výhodu.

Mobilní telefon jako pobočka ústředny

Telefonní ústředny KX-NSX2000 a KX-NSX1000 umožňují propojení mobilního telefonu s telefonem v kanceláři. Příchozí hovory pak vyzvání jak na stolním telefonu, tak i mobilním.

Jednotná komunikace a aplikace

Komunikační systém podporuje aplikace Panasonic UC Pro a video hovorové funkce. V základní výbavě již instalované call centrum bez nutnosti využívání externích CTI serverů je opravdu ekonomicky výhodné řešení. Call centrum zvýší efektivitu obchodní činnosti.

Aplikace Panasonic UC ProTelefonní ústředna spojovatelka

Základní vlastnosti aplikace jsou podpora více terminálů, počítače a chytré telefony. Mimo užitečné synchronizace kontaktů s aplikací Outlook poskytuje video audio a textový chat. Výhodou je také dostupnost aplikace na mobilních telefonech a možnost řešit požadavky zákazníků i mimo kancelář.

Automatická spojovatelka a hlasový průvodce

Úsporu lidské práce a času přináší integrovaná automatická spojovatelka. Nejen nasměruje hovor na správné oddělení, ale také řadí volající do fronty a oznamuje předběžnou dobu čekání na spojení. Pro zákazníky je tak komfortní, když se sami můžou rozhodnout zda čekat, zvolit jinou volbu přepojení nebo zavolat později. Automatická spojovatelka telefonní ústředny KX-NSX2000 a KX-NSX1000 vytváří profesionální a příznivý dojem u zákazníků. Spokojenost zákazníků je klíčová pro další obchodní příležitosti.

Monitorování hovorů a historie volání

Uživatel systému s oprávněním typu Supervizor může online poslouchat telefonáty zaměstnanců call centra a dohlížet na obsah a kvalitu poskytovaných informací. Operativně pak může zlepšit poskytovaný zákaznický servis. Automaticky lze zpracovávat data o historii hovorů a odesílat jako report call centra. Sestavu dat lze také ukládat na externí úložiště pro pozdější zpracování a vyhodnocení.

Automatické nahrávání telefonátů se zálohou souborů

Telefonní ústředna KX-NSX2000 a KX-NSX1000 nabízí také funkci zcela automatického nahrávání hovorů včetně archivace na externí NAS úložiště. Funkce nahrávání telefonních hovorů je důležitá zejména pro call centra, kde slouží pro vyhledání a k pochopení vzniklých problémů během komunikace. Veškeré záznamy hovorů jsou ve vysoké kvalitě a včetně informací o čísle volajícího, čísle operátora call centra, data a času. Uživatelské rozhraní poskytuje přívětivé a snadné prostřední pro vyhledání, filtrování, poslech a download audio nahrávky telefonátu.

Doporučené IP Telefony a DECT bezdrátové telefony

Telefonní ústředny KX-NSX2000 a KX-NSX1000 jsou kompatibilní s celou řadou telefonních přístrojů nejnovější generace a DECT bezdrátovými telefony.

Panasonic KX-NT560Panasonic KX-NT560 IP

Pro vedoucí pracovníky, kteří vyžadují větší obrazovku a lepší technické vybavení.
• 4,4palcový podsvícený LCD displej
• 4 × 8 rychlých voleb, přizpůsobitelná tlačítka CO
• 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
• Napájení přes Ethernet (PoE)
• Zabudované bluetooth pro náhlavní soupravu
• K dispozici v černé nebo bílé barvě

Panasonic KX-NT556Panasonic KX-NT556 IP KX-NT553 IP

Pro zaměstnance, kteří často komunikují se zákazníky a chtějí být při práci efektivnější.
• Šestiřádkový (KX-NT556) nebo třířádkový (KX-NT553) podsvícený LCD displej
• 12 x 3 (KX-NT556) nebo 12 x 2 (KX-NT553) rychlých voleb, přizpůsobitelná tlačítka CO
• 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
• Napájení přes Ethernet (PoE)
• Port EHS je kompatibilní s náhlavními soupravami Plantronics a Jabra
• K dispozici v černé nebo bílé barvě
• Volitelné: KX-NT505 IP

Panasonic KX-NT543Panasonic KX-NT543 IP

Pro zaměstnance, kteří často komunikují se zákazníky a chtějí být při práci efektivnější.
• Třířádkový podsvícený LCD displej
• 24 přizpůsobitelných tlačítek CO
• Přehledné deníky hovorů
• 2 porty Ethernet (100 Base-TX)
• Napájení přes Ethernet (PoE)
• Režim Eco
• K dispozici v černé nebo bílé barvě

Panasonic KX-NT551Panasonic KX-NT551 IP

Základní model IP telefonu. Pro řadové zaměstnance, kteří potřebují provádět jednoduchou telekomunikaci.
• Jednořádkový dobře čitelný podsvícený LCD displej
• Displej se základními informacemi
• 8 přizpůsobitelných tlačítek CO
• 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
• Napájení přes Ethernet (PoE)
• Režim Eco
• K dispozici v černé nebo bílé barvě

Panasonic KX-TCA185Bezdrátový Panasonic KX-TCA185

Standardní DECT sluchátko
DECT dlouhou dobou pohotovostního režimu, až 200 hodin.
• Barevný LCD displej 1,8″
• Redukce okolního hluku
• Paging DECT
• Vibrační vyzvánění
• DECT PBX protokol
• Standardní akumulátory 2ks AA NiMH
• Nabíjení 7h, hovor 11h, stand-by 200h

Panasonic KX-TCA285Bezdrátový Panasonic KX-TCA285

Tenké, lehké manažerské sluchátko DECT.
• Barevný LCD displej 1,8″
• Redukce okolního hluku
• Paging DECT
• Vibrační vyzvánění
• Vestavěné rozhraní Bluetooth®
• DECT PBX protokol
• Nabíjení 3h, hovor 13h, stand-by 200h

Panasonic KX-TCA385Bezdrátový Panasonic KX-TCA385

Odolné DECT sluchátko vhodné do každého prostředí.
• Barevný LCD displej 1,8″
• Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
• Redukce okolního hluku
• Paging DECT
• Vibrační vyzvánění
• Vestavěné rozhraní Bluetooth®
• DECT PBX protokol
• Nabíjení 3h, hovor 13h, stand-by 200h

 

IP telefonní ústředny dotazy pomocDalší informace o telefonní ústřednách Panasonic KX-NSX Vám rádi poskytnou naši specialisté, kontaktujte nás.

 

 

Instalace telefonních ústředen Panasonic KX-NS500NE

Instalace ústředny a technická podpora


Panasonic KX-NSX1000 a KX-NSX2000 můžete objednat online v obchodě PanaTEL

Autorizovaný dodavatel telefonních systémů Panasonic

Telefonní ústřednu KX-NSX2000 | KX-NSX1000 vám dodá a odborně nainstaluje společnost PanaTEL s.r.o. Kontaktujte naše specialisty pro další informace.

CENA | OBJEDNÁVKY | eSHOP | Panasonic KX-NS1000