Malá telefonní ústředna Panasonic KX-TES824CE

Telefonní ústředny Panasonic BUSINESSKX-TES824CE je ideální volbou pro telefonní řešení malých firem a společnostíAnalogové telefonní ústředny KX-TES824CE jsou určeny pro nenáročné uživatele. Nabízejí vynikající poměr ceny a užitné hodnoty zařízení. V této třídě ústředen jsou unikátní funkce kombinovány s tradiční spolehlivostí a kvalitou značky Panasonic. Systémy jsou určeny pro uživatele standardních telefonních přípojek. Pro uživatele digitálních linek typu ISDN, ISDN2 nebo ISDN30 a pro využívaní IP telefonie jsou doporučeny ústředny Panasonic KX-NS500 KX-NS1000 KX-NSX1000 a KX-NSX2000.

Modelová řada KX-TES824CE a KX-TEM824CE je ideální volbou pro malé společnosti a domácí kanceláře.

Základní kapacita systému KX-TES824CE je 3 vstupní linky a 8 pobočkových vnitřních linek. Systém KX-TEM824CE již základní výbavě poskytuje kapacitu 6 vstupních linek a 16 vnitřních linek pobočkových. Oba systémy lze pomocí modulů rozšířit až na celkovou kapacitu 8 vstupních a 24 pobočkových linek.

Všechny pobočkové porty ústředny jsou hybridní. To v praxi znamená, že je můžete využít pro připojení standardního telefonu nebo systémového telefonu. Jako standardní telefon lze připojit opravdu celou řadu zařízení. Od starších stolních telefonů, bezdrátových telefonů, faxů, modemů až po moderní bezdrátové telefony s digitálním přenosem hlasu systému DECT. Systémové telefony jsou podporovány modely KX-AT7730NE KX-AT7730NEB KX-T7730CE a také komfortní typ KX-T7735CE. Rozdíly v jednotlivých systémových telefonech jsou zejména ve velikosti displeje, množství zobrazovaných informací a počtu programovatelných tlačítek.Příklad instalace telefonní ústředny Panasonic KX-TES824CE pro malé společnosti

Klíčové vlastnosti a funkce ústředny Panasonic KX-TES824CE

Základní vlastnosti ústředny KX-TES824CE jsou zobrazení čísla volajícího, automatická spojovatelka, inteligentní distribuce hovorů, SMS zprávy, konferenční hovory, dveřní telefony a možnost rozšíření kapacity ústředny.
 • Zobrazení čísla volajícího CLIP na vnitřní lince
 • Automatická spojovatelka a hlasový průvodce
 • Jednotná distribuce hovorů pro rovnoměrné vytížení operátorů
 • Hlasové schránky pro vzkazy volajících v nepřítomnosti
 • Automatický příjem SMS zpráv a předání SMS zpráv definované na vnitřní linky
 • Možnost sestavení konferenčních hovorů
 • Připojení dveřních telefonů a elektrických zámků
 • Rozšiřitelnost ústředny až na kapacitu 8 vnějších a 24 vnitřních linek

Zobrazení čísla volajícího CLIP

Zobrazení identifikace volajícího na displeji telefonu, číslo volajícího CLIP. Také na pobočkových linkách ústředny je funkce CLIP podporována.

Funkce zobrazení identifikace volajících na běžných standardních telefonech a telefonech systémových. Telefonní ústředna KX-TES824CE a KX-TEM824CE je plně kompatibilní se službou CLIP, která umožňuje před přijetím hovoru zobrazení informace o volajícím na displeji telefonu.

Tato funkce funguje na systémových telefonech a na běžných analogových telefonech, které podporují funkci CLIP. Pokud jsou přístroji vybaveny také deníky hovorů, pak lze i zpětně zobrazit informace o hovorech přijatých, volaných i zmeškaných. Po návratu na své pracoviště snadno zavoláte zpět klientům kteří vás nezastihli a nezmeškáte tak obchodní příležitosti.

Pro využívání funkce CLIP zobrazení čísla volajícího u externích příchozích hovorů je nutná instalace volitelné doplňkové karta Panasonic KX-TE82494X. Tato karta podpory CLIP je také vyžadována pro automatický příjem a následnou distribuci SMS textových zpráv. Samozřejmě také vhodná konfigurace systému.

Automatická spojovatelka

Schéma nastavení konfigurace automatické spojovatelky. Hlasový průvodce automatické spojovatelky snadno navede volajícího na správné a zcela automatické spojení hovoru.

Tří úrovňová automatická spojovatelka s hlasovým průvodcem zásadně snižuje zatížení operátora příchozími hovory. Telefonní ústředny KX-TES824 a KX-TEM824 obsahují funkci DISA, která umožňuje volajícím spojení s konkrétní vnitřní linkou nebo oddělení. Hlasové zprávy jsou nahrány operátorem systému například:

Úroveň spojovatelky 1 „Vítejte ve společnosti. Chcete-li hovořit s obchodním oddělením, stiskněte tlačítko 1, pro spojení se servisním oddělením stiskněte 2, pro spojení s operátorem stiskněte 3“.

Po každé volbě mohou být přidány další možnosti, například:

Úroveň spojovatelky 2 „Pro objednávky po telefonu stiskněte  1, pro informace o stavu objednávky stiskněte 2, pro informace o nových produktech stiskněte 3, pro ostatní obchodní informace stiskněte 4.

Volajícím mohou být poskytnuty možnosti volby až na třech úrovních. Funkce automatické spojovatelky výrazně sníží množství hovorů obsluhovaných operátorem a to umožní operátorovi se více věnovat novým nebo důležitým zákazníkům.

Automatická detekce faxu

Integrovaná automatická spojovatelka telefonní ústředny KX-TES824CE sama identifikuje zda se jedná o telefonát nebo příchozí fax. Příchozí telefonáty směruje dle standardního scénáře a příchozí faxy směruje přímo na vnitřní linku osazenou faxem. Automatické rozpoznání faxu vám umožní příjem faxů ve dne i v noci, a to i bez samostatné telefonní linky vyhrazené pro fax. Ušetříte nemalé poplatky za měsíční paušál faxové linky.

Jednotná distribuce hovorů UCD

Funkce jednotné distribuce příchozích volání rovnoměrně vytěžuje pracovníky jednotlivých oddělení telefonáty zákazníků.

Funkce jednotné distribuce hovorů (UCD) s hlasovou zprávou zlepšuje image společnosti. Nezmeškejte důležité obchodní hovory.

Pro rychlou a efektivní manipulaci s mnoha příchozími hovory umožňuje UCD se zprávou příchozí hovory distribuovat jednotně na definovanou skupinu vnitřních linek. Pokud jsou všechny telefony ve skupině UCD obsazené, systém přehraje volajícímu zprávu. Například zprávu „čekejte prosím, všichni naši operátoři vyřizují hovory zákazníků kteří se dovolali před vámi“. To je užitečné zejména pro společnosti a kanceláře s vysokým provozem příchozích hovorů, kdy pouze jedna osoba přijímá hovory.

Využívání funkce jednotné distribuce hovorů UCD s hlasovou zprávou pro volající vyžaduje instalaci minimálně jednoho systémového telefonu Panasonic KX-AT7730NE KX-T7730CE nebo KX-T7735CE a samozřejmě správnou konfiguraci celého systému.

Hlasové schránky – soukromé a sdílené telefonní záznamníky

Telefonní ústřednu KX-TES824CE je možné osadit modulem vestavěných hlasových zpráv. Můžete tak využívat obchodní výhody a efektivitu hlasových schránek i bez přidání nákladnějšího externího systému hlasové pošty. Volitelný modul hlasových schránek vám zajistí, že nezmeškáte důležitou informaci od volajících. Hlasovou schránku si přizpůsobíte přímo vaším potřebám nahráním vlastní uvítací zprávy, která se přehraje volajícím, když momentálně nemůžete hovor přijmout. Volající mohou zcela snadno zanechat zprávu ve vaší osobní hlasové schránce. Už se nemusíte spoléhat na zanechané vzkazy a poznámky od kolegů, zejména pokud jde o soukromé informace.

Pro malá call centra nebo pracovní skupiny je ideální sdílená hlasová schránka. Mimo provozní dobu a nebo při přetížení call centra příchozími hovory mají volající možnost zanechat vzkaz ve sdílené hlasové schránce. Hlasové záznamy si následně může vyslechnout kterýkoliv člen call centra, pracovní skupiny nebo operátor ústředny. Doporučený modul hlasových zpráv je Panasonic KX-TE82492X.

Pro pokročilejší funkce hlasových schránek, hlášení pro volající a automatické spojovatelky je doporučen externí systém hlasové pošty. Tento systém VPS Panasonic KX-TVM50NE zajistí zcela profesionální řízení příchozích hovorů a flexibilitu.

SMS zprávy na vnitřní lince ústředny

SMS zprávy jsou funkční také na pevných telefonních linkách. A díky cenové dostupnosti, většina uživatelů mobilních i pevných služeb má ceny za SMS zprávy v rámci paušálu, jsou stále populárnější. Telefonní ústředna Panasonic KX-TES824CE umožňuje kromě odesílání SMS zpráv z pevných telefonů také jejich automatický příjem a správné směrování na konkrétní pracoviště. Ústřednu můžete přizpůsobit tak, že příchozí SMS zprávy budou adresovány rychle a výhradně na jedinou vnitřní linku ústředny. Tato linka musí být samozřejmě osazena telefonním přístrojem podporujícím SMS zprávy na pevné lince. Většina dnes prodávaných bezdrátových telefonů a část stolních telefonů tuto funkci obsahuje.

Pro příjem a odesílání SMS zpráv na pobočkové vnitřní lince ústředny je třeba osadit modul Panasonic KX-TE82494X.

Dveřní telefony, dveřní elektrické zámky a otvírače dveří

Dveřní telefon Panasonic KX-T7765X pro telefonní ústředny

Ústředna KX-TES824CE podporuje připojení až 4 dveřních telefonů Panasonic KX-T7765X a 4 dveřních zámků. Výhodou je připojení dveřních telefonů pouze 2 vodiči a to až na vzdálenost 110m (vodiče průřezu 0,5mm), až 150m (0,6mm). Pro ovládání elektrických dveřních zámků nebo pohonů vrat jsou k dispozici 4 samostatná relé. Relé se spínacími kontakty jsou zatížitelná maximálně 1A 24V.

Po stisknutí tlačítka na dveřním telefonu vyzvání podle nastavení jeden nebo více telefonů. Následně je možné s návštěvníkem hovořit a případně, zadáním kódu na telefonu, aktivovat elektrický zámek nebo pohon vrat pro otevření.

Pro připojení dveřních telefonů a spínání dveřních zámků a pohonů vrat je nutná instalace modulu Panasonic KX-TE82461X.

Rozšiřitelnost ústředny KX-TES824CE

Malá telefonní ústředna Panasonic KX-TES824CE obsahuje 3 konektory pro připojení vnějších telefonních. Například pro připojení k vašemu poskytovateli hlasových služeb, O2, T-mobile, Vodafone nebo VoIP brány a GSM brány. Přidáním rozšiřujících karet lze získat až 6 nebo 8 vstupních portů. Na základní desce ústředny je k dispozici 8 pobočkových vnitřních linek pro připojení telefonů, bezdrátových telefonů nebo faxu. Instalací rozšiřujících karet lze získat kapacitu 16 nebo 24 pobočkových vnitřních linek. Celková maximální kapacita ústředny KX-TES824CE je 8 vstupních a 24 výstupních portů.

Systémové telefony pro ústřednu KX-TES824CE

KX-AT7730NE

 • Standardní systémový telefon s hybridním připojením
 • Vhodný pro ústředny KX-TEA308, KX-TES824, KX-TEM824
 • Displej 16 znaků 1 řádek, dobře čitelný a nastavením kontrastu
 • 12 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu
 • Hlasitý telefon s regulací hlasitosti
 • Snadná a rychlá obsluha nejčastějších funkcí
 • Přepojení hovoru, Parkování hovoru, Přesměrování, Nerušit a Konferenční hovor
 • Optická indikace vyzvánění a zanechané zprávy
 • Modelová řada 2019

KX-T7730CE

 • Standardní systémový telefon s hybridním připojením
 • Vhodný pro ústředny KX-TEA308, KX-TES824, KX-TEM824
 • Displej 16 znaků 1 řádek, dobře čitelný a nastavením kontrastu
 • 12 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu
 • Hlasitý telefon s regulací hlasitosti
 • Snadná a rychlá obsluha nejčastějších funkcí
 • Přepojení hovoru, Parkování hovoru, Přesměrování, Nerušit a Konferenční hovor
 • Optická indikace vyzvánění a zanechané zprávy
 • Tradiční model s podporou také starších systémů, kompatibilitu s předchozími ústřednami konzultujte s našimi specialisty

KX-AT7730NEB

 • Standardní systémový telefon s hybridním připojením k telefonní ústředně
 • Vhodný pro ústředny KX-TES824, KX-TEM824 a KX-TEA308
 • Displej 16 znaků 1 řádek, dobře čitelný a nastavením kontrastu
 • 12 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu
 • Hlasitý telefon s regulací hlasitosti
 • Snadná a rychlá obsluha nejčastějších funkcí
 • Přepojení hovoru, Parkování hovoru, Přesměrování, Nerušit a Konferenční hovor
 • Optická indikace vyzvánění a zanechané zprávy
 • Modelová řada 2019

KX-T7735CE

 • Komfortní systémový telefon s hybridním připojením k telefonní ústředně
 • Vhodný pro ústředny KX-TES824, KX-TEM824 a KX-TEA308
 • Kompatibilní také s předchozími typy ústředen, ověřte u našich specialistů
 • Displej 16 znaků 3 řádky, podsvícený, dobře čitelný a nastavením kontrastu
 • 24 programovatelných tlačítek ( 12 tlačítek s LED indikací stavu )
 • Hlasitý telefon s regulací hlasitosti
 • Snadná a rychlá obsluha nejčastěji používaných funkcí:
 • Přepojení hovoru, Parkování hovoru, Přesměrování, Nerušit a Konferenční hovor
 • Optická indikace vyzvánění a zanechané zprávy
 • Konektor pro připojení náhlavní soupravy Panasonic
 • Modelová řada 2019

Ostatní doporučené telefony pro ústřednu KX-TES824CE

Obecně lze říci, že pro malé telefonní ústředny Panasonic je vhodné instalovat minimálně jeden telefon systémový a ostatní přístroje běžné analogové. Například stolní telefony, bezdrátové telefony, faxy a případně další zařízení s analogovým rozhraním FXO.

Vzhledem k tomu, že telefonní ústředna KX-TES824CE spolu s vyzváněcím signálem pro analogové telefony také odesílá identifikaci volajícího CLIP, je vhodné použít telefony podporující zobrazení čísla volajícího. Pokud možno vybavené také deníky hovorů pro zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů. Není však pravidlem, že přístroj s displejem tyto funkce nabízí.

Není zcela nutné použít přístroje shodného výrobce, ale s použitím přístrojů Panasonic se vyhnete problémům s nedostupností některých funkcí ústředny. Naši specialisté jsou připraveni vám poskytnout podrobné informace a doporučit vhodné modely telefonů.

Snadné programování ústředny KX-TES824CE

Instalace a programové nastavení telefonní ústředny Panasonic KX-TES824CE je snadná díky použitým standardním telefonním konektorům.

Díky speciálnímu programovacímu software Panasonic je konfigurace a údržba telefonní ústředny snadnější než kdy jindy. Instalujete software do vašeho PC a připojíte telefonní ústřednu pomocí vestavěného rozhraní USB nebo RS232 sériového rozhraní. Výborné grafické rozhraní intuitivního programovacího software vám pomůže snadno konfigurovat systém. K dispozici je také tradiční možnost programování ústředny pomocí systémového telefonu a kódů jednotlivých parametrů.

Vlastní instalace, připojení na telefonní kabeláž a jiné příslušenství, je také snadná. A to díky použitým standardním telefonním konektorům typu RJ12.

Instalace telefonních ústředen Panasonic KX-TES824CE

Instalace ústředny a technická podpora

.

IP telefonní ústředny dotazy pomoc
Další informace o telefonní ústředně Panasonic KX-TES824CE Vám rádi poskytnou naši specialisté, kontaktujte nás.

.

Panasonic KX-TES824CE můžete objednat online v obchodě PanaTEL

Autorizovaný dodavatel telefonních systémů Panasonic

Telefonní ústřednu KX-TES824CE vám dodá a odborně nainstaluje společnost PanaTEL s.r.o. Kontaktujte naše specialisty pro další informace.

CENA | OBJEDNÁVKY | eSHOP | Panasonic KX-TES824CE